Aktiviteter 2015:

Aktiviteter 2015


Kurs med Aud Rye 30. januar  -  1. februar.
Raufoss vderegående skole.

Kun noen få plasser ledige.

-----------------------------------------------

Kurs med Kristin Børresen 17.  -  19. april.
Raufoss videregående skole.

Fult med venteliste.

-----------------------------------------------

Kurs med Thomas W. Schaller fra USA  12. og 13. september.
Raufoss videregående skole.

Venteliste

Aktiviteter